ผ้ากิโล-ผ้าบี

 

ผ้ากิโล/ผ้าบี  

         
ได้มาจากตำหนิของผ้าขนหนู  แล้วนำมาตัดเป็นเศษผ้าขนหนู เหมาะใช้งานกับ
งานเช็ดเครื่องจักร ผ้าเช็ดพื้น หรือเช็ดอย่างอื่นๆ เพียงครั้งเดียว

Visitors: 88,475