ทอลาย

ผ้าทอลาย

ทอโลโก้นูน ติดเนื้อผ้า สามารถทอได้สีเดียว หรือสองสี

เหมาะสำหรับผ้าด้ายคู่ เพิ่มความสวยงามอย่างกลมกลืน

Visitors: 46,126